I.Khái niệm định giá bất động sản

Định giá bất động sản là một nghệ thuật hay một khoa học về xác định giá trị của bất động sản cho một mục đích cụ thểmột thời điểm nhất định có tính đến các đặc điểm của bất động sản và các nhân tố tiềm ẩn trong thị trường bất động sản, bao gồm cả lĩnh vực đầu tư.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 • + Nghệ thuật: Đưa ra quyết định chi phối cách xử lý thông tin
 • + Khoa học: Sử dụng thuật tính để tính toán
 • + Mục đích cụ thể: Mỗi người có tư duy khác nhau nhưng phải có tính thống nhất.Căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất đai của nhà nước tạo ra tính hiệu quả của một bất động sản, lựa chọn các mục đích sử dụng dân dụng khác nhau.
 • + Thời điểm nhất định: giá trị BĐS chỉ có hiệu lực pháp lý tại một thời điểm cụ thể (vào ngày tháng năm nào?)
 • + Thị trường: ảnh hưởng đến xu hướng giá như thế nào?
 • + Đầu tư: cơ hội đầu tư, xem có nên tham gia vào thị trường bất động sản không

II.Sự cần thiết của định giá bất động sản?

 1. Khi nào?
 • + Thay đổi chủ sở hữu
 • + Thay đổi sử dụng
 1. Làm gì?
 • + Mua bán giá thị trường theo yêu cầu của khách hàng

Ví dụ: bao sang tên phải ghi rõ trong hợp đồng

 • + Thế chấp bất động sản: giá trị thị trường ổn định như thế nào và khi thị trường suy thoái như thế nào
 • + Cho thuê: giá cho thuê theo giá thị trường
 • + Bảo hiểm: chi phí tái tạo bất động sản
 • + Đầu tư: giá trị đầu tư của bất động sản được người định giá nhận định bằng mục đích của chủ đầu tư
 • + Giải quyết tranh chấp: khiếu kiện, thừa kế
 • + Góp vốn: giá trị sử dụng

Nguồn: Bài giảng định giá bất động sản- TH.S: Vũ Thị Thảo(Khoa BĐS-ĐH Kinh Tế Quốc Dân)

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI