Dưới đây là tổng hợp những đề xuất và kiến nghị để nâng cao hiệu quả của các sàn bất động sản và tạo tính minh bạch cho thị trường. Đề xuất này được cắt ra từ chuyên đề tốt nghiệp của Cuongbds33 năm 2011 tại Khoa Bất Động Sản - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân(Giảng viên hướng dẫn:...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI