Bài viết này cuongbds33 tiếp cận theo phương pháp định giá bất động sản: bằng vốn tự có và mức tiền vay thế chấp chính bất động sản nhằm định giá giá trị cao nhất của bất động sản có thể mua được. Đây là phương pháp tính chuẩn xác nhất để khách hàng có số liệu bằng con số...

I. Condotel có nghĩa là gì Condotel, hay Condo hotel là từ được viết tắt của condo & hotel có ý nghĩa là khách sạn căn hộ hay căn hộ khách sạn. Hình thức nó là một condominium nhưng hoạt động như một khách sạn, đây là loại hình bất động sản đã có từ lâu trên thế giới nhưng còn rất...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI