Giá mua bán trên thị trường + Khái niệm: giá mua bán trên thị trường là giá thỏa thuận giữa người mua và người bán bất động sản cụ thể. + Cơ sở: giá trị thị trường, quan hệ cung cầu trong thị trường, tâm lý giao dịch(Vd: Nở hậu, hẹp hậu, đường đâm, hướng, người bán…) Giá cho thuê...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI