1. Giá mua bán trên thị trường

+ Khái niệm: giá mua bán trên thị trường là giá thỏa thuận giữa người mua và người bán bất động sản cụ thể.

+ Cơ sở: giá trị thị trường, quan hệ cung cầu trong thị trường, tâm lý giao dịch(Vd: Nở hậu, hẹp hậu, đường đâm, hướng, người bán…)

 1. Giá cho thuê

+ Khái niệm: giá cho thuê là giá trị mà người chủ sở hữu nhận được tương đương với lợi ích khi đưa bất động sản vào khai thác và sử dụng.

+ Cơ sở:

 • giá thuê trên thị trường = (giá trị hiện hành trên thị trường của BĐS) X (Tỷ suất sinh lời của đầu tư).
 • Chi phí vận hành và khai thác bất động sản
 • Tốc độ quay vòng của người thuê(tần suất gián đoạn giữa các hợp đồng thuê)
 • Mất cân đối cung cầu.
 1. Giá thế chấp

+ Khái niệm: giá thế chấp là giá trị mà người cung cấp tín dụng có thể thu hồi tương đương với khoản tín dụng đã cho vay.

+ Cơ sở:

 • Giá thế chấp = giá trị thị trường X tỷ lệ thu hồi(Phụ thuộc vào tỷ lệ giảm giá và chi phí phát mại).
 • Giá thế chấp = giá trị thị trường của đất + chi phí xây dựng công trình – tổng giảm giá.
 1. Giá trị đầu tư

+ Khái niệm: giá trị đầu tư là giá trị mà nhà đầu tư kỳ vọng nhận được từ tổng luồng thu nhập tương lai của bất động sản.

+ Cơ sở:

 • Dự báo thu nhập ròng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, các chi phí hoạt động của bất động sản, giá trị thu hồi bất động sản, đôi khi người ta còn tính đến lợi ích bất động sản mang lại trực tiếp.
 1. Giá trị hạch toán

+ Khái niệm: giá trị hạch toán là giá trị đo lường tiền vốn dưới hình thái bất động sản.

+ Cơ sở:

 • Tùy thuộc và quy định của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Giá trị đất theo giá thị trường, theo giá nhà nước.
 • Có thể giá trị hạch toán là giá trị được đánh giá lại theo giá thị trường, có thể theo quy định hạch toán.
 1. Giá trị bảo hiểm

+ Khái niệm: giá trị bảo hiểm là giá trị cần thiết bỏ ra để đầu tư tái tạo bất động sản.

+ Cơ sở: Chi phát triển, tái tạo bất động sản.

 1. Giá trị sử dụng

+ Khái niệm: giá trị sử dụng là giá trị bất động sản có được đối với một sử dụng cụ thể, thể hiện giá trị bất động sản đóng góp vào hoạt động kinh doanh.

+ Cơ sở: giá trị đóng góp, hạch toán hoạt động kinh doanh dựa trên giá trị thị trường cho mục đích cụ thể.

Nguồn: Bài giảng định giá bất động sản- TH.S: Vũ Thị Thảo(Khoa BĐS-ĐH Kinh Tế Quốc Dân)

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI