I.Phân tích theo quyền sở hữu

1.Định đoạt số phận pháp lý do nhà nước quyết định(Vì đất đai là sở hữu của toàn dân, do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu): Chỉ chủ sở hữu mới có quyền quyết như thế nào? Vào việc gì bằng quy hoạch sử dụng đất trong thời gian bao nhiêu lâu?.Mà chúng ta biết thời gian sử dụng dài nó quyết định giá bất động sản bao nhiêu?

Còn người sử dụng đất chỉ có quyền: giao dịch, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng, thế chấp, góp vốn, bảo lãnh…

2.Chiếm hữu: Tức loại trừ người khác đến sử dụng đất của mình

3.Quyền sử dụng: Khai thác các lợi ích bất động sản

4.Sở hữu bộ phận: như bất động sản có đất sử dụng có thời hạn cho thuê, thuê, cho thuê lại.

5.Sở hữu toàn quyền: Ở Việt Nam vẫn có, có thể hiểu là khi nhà nước giao đất cho dân với mục đích sử dụng lâu dài.Đó là đất thổ cư có giá trị thị trường, còn đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn nên giá thấp hơn giá đất thổ cư.

II.Phân tích quyền và lợi ích theo mối quan hệ

1.Theo mối quan hệ dọc: Sở hữu bộ phận như bất động sản có đất sử dụng có thời hạn cho thuê, thuê, cho thuê lại.

2.Theo mối quan hệ ngang: Bất động sản thế chấp(đồng sở hữu): Ngân hàng và người đi vay bằng tài sản thế chấp bằng bất động sản là đồng sở hữu.

Theo Cuongbds33 tổng hợp

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI