1.Khái niệm và nguyên nhân giảm giá -Giảm giá tích lũy của công trình: là phần mất mát giá trị vì bất cứ lý do nào tạo nên sự khác biệt giữa chi phí thay thế, hoặc chi phí tái tạo công trình của bất động sản mục tiêu so với giá trị thị trường của bất động sản tương...

1.Khái niệm và ý nghĩa - Khái niệm: Phương pháp chi phí là việc xác định giá trị bất động sản dựa trên chi phí để làm ra một bất động sản tương tự như một vật thay thế.Nó thường được dùng để định giá những bất động sản ít được giao dịch trên thị trường. - Ý nghĩa: Áp...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI