1.Vai trò của người định giá -Sự đa dạng của bất động sản càng ngày càng phát triển nên cần có những người được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng xử lý thông tin cũng như những phương pháp toán học chuẩn xác nhất vào xác định giá trị của bất động sản. -Sự phức tạp...

I.Khái niệm định giá bất động sản Định giá bất động sản là một nghệ thuật hay một khoa học về xác định giá trị của bất động sản cho một mục đích cụ thể ở một thời điểm nhất định có tính đến các đặc điểm của bất động sản và các nhân tố tiềm ẩn trong thị trường...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI