1.Phân biệt giá cả, chi phí và giá trị a)Giá cả thị trường = giá giao dịch(kết quả của sự trao đổi) + hoàn cảnh cụ thể b)Chi phí gồm chi phí sản xuất, chi phí phát triển + Chi phí sản xuất là số tiền bỏ ra để sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí trực tiếp và...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI