1.Khái niệm và nguyên nhân giảm giá -Giảm giá tích lũy của công trình: là phần mất mát giá trị vì bất cứ lý do nào tạo nên sự khác biệt giữa chi phí thay thế, hoặc chi phí tái tạo công trình của bất động sản mục tiêu so với giá trị thị trường của bất động sản tương...

1.Khái niệm về chi phí thay thế và chi phí tái tạo công trình -Chi phí thay thế công trình là chi phí hiện hành để tạo công trình mới, có giá trị sử dụng tương đương với công trình đường định giá theo đúng tiêu chuẩn thiết kế và bố cục hiện hành -> Phương pháp này thường được...

1.Khái niệm và ý nghĩa - Khái niệm: Phương pháp chi phí là việc xác định giá trị bất động sản dựa trên chi phí để làm ra một bất động sản tương tự như một vật thay thế.Nó thường được dùng để định giá những bất động sản ít được giao dịch trên thị trường. - Ý nghĩa: Áp...


1.Vai trò của người định giá -Sự đa dạng của bất động sản càng ngày càng phát triển nên cần có những người được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng xử lý thông tin cũng như những phương pháp toán học chuẩn xác nhất vào xác định giá trị của bất động sản. -Sự phức tạp...

I.Phân tích theo quyền sở hữu 1.Định đoạt số phận pháp lý do nhà nước quyết định(Vì đất đai là sở hữu của toàn dân, do nhà nước đại diện làm chủ sở hữu): Chỉ chủ sở hữu mới có quyền quyết như thế nào? Vào việc gì bằng quy hoạch sử dụng đất trong thời gian bao nhiêu lâu?.Mà...

Bài viết này cuongbds33 tiếp cận theo phương pháp định giá bất động sản: bằng vốn tự có và mức tiền vay thế chấp chính bất động sản nhằm định giá giá trị cao nhất của bất động sản có thể mua được. Đây là phương pháp tính chuẩn xác nhất để khách hàng có số liệu bằng con số...


Giá mua bán trên thị trường + Khái niệm: giá mua bán trên thị trường là giá thỏa thuận giữa người mua và người bán bất động sản cụ thể. + Cơ sở: giá trị thị trường, quan hệ cung cầu trong thị trường, tâm lý giao dịch(Vd: Nở hậu, hẹp hậu, đường đâm, hướng, người bán…) Giá cho thuê...

1.Phân biệt giá cả, chi phí và giá trị a)Giá cả thị trường = giá giao dịch(kết quả của sự trao đổi) + hoàn cảnh cụ thể b)Chi phí gồm chi phí sản xuất, chi phí phát triển + Chi phí sản xuất là số tiền bỏ ra để sản xuất sản phẩm bao gồm chi phí trực tiếp và...

I.Khái niệm định giá bất động sản Định giá bất động sản là một nghệ thuật hay một khoa học về xác định giá trị của bất động sản cho một mục đích cụ thể ở một thời điểm nhất định có tính đến các đặc điểm của bất động sản và các nhân tố tiềm ẩn trong thị trường...


Thẩm định giá bất động sản theo phương pháp so sánh trực tiếp 1. Cơ sở lý luận: Giá trị thị trường của BĐS có mối liên hệ mật thiết đến với giá cả của những BĐS tương tự. 2. Các bước tiến hành định giá: - Bước 1: Tìm kiếm thông tin về BĐS đã được giao dịch trong...

Page 1 of 212

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI