I. Condotel có nghĩa là gì Condotel, hay Condo hotel là từ được viết tắt của condo & hotel có ý nghĩa là khách sạn căn hộ hay căn hộ khách sạn. Hình thức nó là một condominium nhưng hoạt động như một khách sạn, đây là loại hình bất động sản đã có từ lâu trên thế giới nhưng còn rất...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI