1.Vai trò của người định giá -Sự đa dạng của bất động sản càng ngày càng phát triển nên cần có những người được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng xử lý thông tin cũng như những phương pháp toán học chuẩn xác nhất vào xác định giá trị của bất động sản. -Sự phức tạp...

Khảo sát giá đất

Khảo sát giá đất

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI